Yaşam Çiçeği Meditasyonu

Yaşam Çiçeği Meditasyonu

1. Rahat bir bilinç durumuna gelmek için kendi tekniğinizi kullanın.
2. Ruh yıldızı (başın 10 cm üstü) çakranızı parlak beyaz ışıkla aydınlatın. Bu ışığın enerji alanınızı temizleyerek aşağıya doğru vorteks şeklinde aktığını görselleştirin.
3. Bu meditasyonu Dünya üzerindeki geçişi dengelemek ve İnsanlık için en olumlu yükseliş zaman çizelgesini tezahür ettirmek için bir araç olarak kullanma niyetinizi belirtin.
4. Dünyadaki Altın Yaşam Çiçeği küresini görselleştirin. Tüm karanlıkları gezegenin yüzeyinden temizleyerek gezegenin kurtuluş sürecine yardımcı olan Yaşam Çiçeği küresini hayal edin. Ardından gezegen Işık ızgarası içindeki ley hatlarını ve girdapları temizleyen Yaşam Çiçeği küresini görselleştirin.
5. İnsanlığın ve özellikle gezegenin Işığı elinde tutanların uyumunu, korunmasını ve huzurunu sağlayan Yaşam Çiçeği küresini hayal edin.
6. Şimdi Dünya'yı çevreleyen ve tüm gezegenin titreşimini yükselten Altın Yaşam Çiçeği küresini hayal edin. İnsanlık için en olumlu Yükseliş zaman çizelgesini ve uyumu sağlayan Yaşam Çiçeği küresini hayal edin.
Ayrıca aşağıdaki mantrayı meditasyonun sonunda sessizce ya da yüksek sesle söyleyebilirsiniz;
“Ben,BEN'in şerefli ve güçlü varlığı adına, gezegen özgürlüğü sürecine karar veriyorum ve emrediyorum. Ve gezegende akış, insanlık ve Işığı tutanlar için olumlu, uyumlu ve barışçıl bir şekilde devam ediyor.
"Öyle olsun ve öyledir. "

Yorumlar