Yaşam Çiçeği Sembolü


Yaşam Çiçeğinin kutsal geometrinin bir sembolü olduğu kabul edilir, zamanın ve mekanın temel formlarını tasvir eder ve kadim, tanrısal bazı değerleri taşıdığı söylenir. Bu bağlamda, yaşam çiçeği yaşamın tüm sezgili varlıklar arasında ördüğü bağlantıların görsel bir ifadesidir ve tüm canlı varlıkların temel bilgisinin bir tür akaşik kaydını içinde barındırır.
Uzayın ve mekanın yapısı sayısal olarak sonsuz bir sayısal Yaşam Çiçeği formlarıyla ifade edilir. Başka bir deyişle, uzayın kendisi çok ama çok çok küçük enerji paketlerinden oluşur, elektromanyetik spektrumun en küçük titreşiminde bu böyledir. Bu küçük paketçikleri Evreni oluşturan pikseller olarak da düşünebilirsiniz ve kare formunda değil de küre formunda oldukları için onlara aslında "voxel (pikselin üç boyutlusu)" deniyor.
İlk olarak Max Planck tarafından keşfedilen ölçebileceğiniz en küçük uzaklık, Planck uzunluğu adı verilen evrensel temel dalganın uzunluğudur:0.000000000000000000000000000000000001616cm (10-35cm).
Planck uzunluğunu göz önüne getirmek neredeyse imkansızdır. Nassim Haramein bu minik enerji paketlerine Planck Küresel Üniteleri diyor çünkü küresel forma sahipler; tıpkı evrenin tüm ölçeklerde yarattığı çoğu diğer yapılarda olduğu gibi.
Bu küresel dalga formları birbirlerinin üzerlerine binerler ve mükemmel bir şekilde yığılarak uzayın yapısının kendisi olan 3 boyutlu yaşam çiçeğini oluştururlar. Torus yani yaşam çiçeği, evreni oluşturan bu küçük paketçikler yani piksellerdir.

Yaşam Çiçeği, sabit çaplı çemberlerin zarif mandalası, yaratılışın parmak izidir. Çoğu kültür tarafından kabul gören sade ama evrensel bir tasarım olan Yaşam Çiçeği, tüm simetriyi ve ahengi de desteklemektedir. Üreme organlarının, doğurganlığın ve büyümenin,bereketin biyolojik sembolleri olmakla beraber içinde bütün atomik yapıya harita olan, görünmezi görünür kılan Yaşam Tohumu'nu, Yaşam Meyvesi'ni ve Yaşam Ağacı'nı da barındırmaktadır.

Yaşam çiçeği, iç içe geçmiş eşit alana sahip çok sayıda çember ve dışında bir büyük çemberden oluşan geometrik şekle verilen isimdir. Her bir çemberin merkezi, çevresindeki altı çemberin çevrelerinin kesiştiği yerdedir. Drunvalo Melchizedek bu sembolün evrenin ve yaşamın sırlarını barındırdığını iddia etmektedir. Yaşam Çiçeğine bazı ezoterik kaynaklar “Atlantis’in Sırrı” bazıları da “Gizemli Lotus” adını vermekteler… Bazı, Ezoterik kaynaklarda Gizemli Lotus, Gizemle Geometri ile özdeş tutulur.
Mayalar’a göre bütün evren bu kutsal küreden doğmuştur. Bizim DNA, RNA’mız bu holografik modelden türemiştir. Bizim hücrelerimizdeki en küçük atomik parçacığın modeli budur. Kadim Mayalar İlahi Nizamın matematiksel doğasını çok araştırdılar. Yaratılışın doğası 13 ve 20 sayılarının frekanslarını içeriyordu. 13 sayısı sembolik olarak daire ile, 20 sayısı da sembolik olarak kare ile ifade ediliyordu. Mayalarda Hunab K’u nun sembolü daire içinde kare olarak gösteriliyordu. Hunab K’u nun anlamı ölçüyü ve hareketi verendir.

Yorumlar